Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

Účinnost

vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.doc

1.1. 2011

vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.doc 1.1. 2011
vyhláška o místním poplatku ze psů.doc 1.1. 2011
vyhláška o místním poplatku ze vstupného.doc 1.1. 2011

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty